KIMZE Sp. z o.o.
NIP  118-20-88-170
 
ul. Hubala Dobrzańskiego 123
05-082 Latchorzew 
tel. +48 668 454 911
tel. +48 668 912 389
e-mail: kimze@kimzegroup.com