strona główna
Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

   Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie Naukowo-Edukacyjnym pt. „Interwencje Endowaskularne 2013”. Celem naszego Warsztatu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz obowiązujących zaleceń, dotyczących diagnostyki oraz leczenia choroby niedokrwiennej serca i  chorób tętnic obwodowych, w tym szyjnych. Na ich program składają się prezentacje przypadków klinicznych oraz dyskusje panelowe prowadzone przez wybitnych specjalistów chirurgii naczyniowej, radiologii inwazyjnej. 

 

Jesteśmy pewni, iż tak opracowany Warsztat wnosi istotną wartość merytoryczną do codziennej pracy lekarza, a ponadto pozwala na omówienie własnych trudnych pod względem diagnostycznym i terapeutycznym przypadków lub problemów klinicznych z doświadczonymi Ekspertami w/w  specjalności medycznych. Uczestniczący w Warsztacie lekarze otrzymają  materiały konferencyjne z prezentowanymi wykładami. Ponadto każdy z uczestników uzyska punkty edukacyjne. Mamy nadzieję, że nasz Warsztat spotka się z Państwa zainteresowaniem, a zaproponowana  tematyka zachęci do interesujących oraz efektywnych dyskusji podczas których możliwa będzie wymiana  poglądów na poruszane podczas poszczególnych sesji zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med. Piotr Andziak

Prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński

Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki 

 

 
Bez tytułu